MẸO CHUYÊN NGHIỆP SWAP - Thanh gia cầm bằng nhựa và gỗ

Jake Whitfill, SWAP, Inc. Sản phẩm gia cầm Chuyên gia, ở đây để hướng dẫn bạn sự khác biệt giữa thanh gia cầm bằng gỗ truyền thống và DURA-SLAT bằng nhựa cao cấp vô cùng Nhựa nông nghiệp Tây Nam, Inc. cung cấp!

Từ tuổi thọ, khả năng chống ẩm, độ an toàn và tính di động; nhựa là con đường để đi!

Hãy chắc chắn rằng bạn ở lại cho đến khi kết thúc video, vì vậy bạn có thể xem DURA-SLATs trong hành động!

Nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục hoặc có thêm một số câu hỏi, vui lòng, liên lạc chúng tôi ngày hôm nay!