MẸO CHUYÊN NGHIỆP SWAP - SÀN NUÔI & TẠO SÀN

Trong video SWAPINC PRO TIPS mới nhất của chúng tôi, Chris Hiser, Chuyên gia về Sản phẩm Heo, đã quay lại để thảo luận về sàn ươm & sàn leo bằng nhựa của SWAP.

Chris xem xét các kích thước khác nhau của Tầng DURA-TUFF mà SWAP cung cấp. Ông cũng giải thích những lợi ích đi kèm với vật liệu tiên tiến và cấu trúc bền khiến sàn DURA-TUFF trở nên đặc biệt.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về DURA-TUFF hoặc các sản phẩm nhựa nông nghiệp tuyệt vời khác của chúng tôi, vui lòng Liên hệ với chúng tôi ngày hôm nay!