MẸO CHUYÊN NGHIỆP SWAP - DURA-SLAT

Jake Whitfill, SWAP, Inc. Chuyên gia về Sản phẩm Gia cầm, ở đây để hướng dẫn bạn về chi tiết bên trong và bên ngoài của các thanh nhựa Southwest Agri-Plastics, Inc. cung cấp! Jake sẽ thảo luận về các mô hình, ứng dụng và thiết kế của DURA-SLAT các sản phẩm!

Ông giải thích các thuật ngữ như lồng vào nhau, không lồng vào nhau và chồng chéo có nghĩa là gì trong ứng dụng này. Jake cũng nêu chi tiết những tình huống mà mỗi kiểu máy DURA-SLAT hoạt động tốt nhất.

Nếu bạn vẫn có câu hỏi về DURA-SLATS của chúng tôi, vui lòng liên lạc chúng tôi