MẸO CHUYÊN NGHIỆP SWAP - Máy cấp liệu cho gà con

Jake Whitfill, SWAP, Inc. Chuyên gia về Sản phẩm Gia cầm, ở đây để hướng dẫn bạn một số loại máy cho gà ăn mà Southwest Agri-Plastics, Inc. cung cấp!

Jake thảo luận về SWAP DURA-GRO khay nạp kiểu tròn và bầu dục, cũng như hệ thống lưu trữ DURA-GRO mới của SWAP và ống bọc. Anh ấy cũng thảo luận một số điều mà bạn cần cân nhắc khi quyết định loại máng ăn nào phù hợp với mình!

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên lạc chúng tôi