0 0

Nhóm SWAP Nuôi các Gia đình Bắc Texas

Nhóm SWAP Nuôi các Gia đình Bắc Texas

Nhóm SWAP, Inc. đã cùng nhau họp lại vào mùa lễ này để hỗ trợ Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas (NTFB). Các khoản quyên góp tiền mặt của họ và một khoản đóng góp tiền mặt phù hợp từ SWAP, Inc. sẽ cung cấp hơn 10,000 bữa ăn cho những người có nhu cầu. Thật vinh dự khi được tiếp tục hợp tác với NTFB, và chúng tôi rất khiêm tốn trước sự hào phóng và tinh thần của nhóm chúng tôi khi họ tiến xa hơn nữa để hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi sau một năm đầy thử thách nhất này. Cảm ơn họ và cảm ơn Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas vì tất cả những gì họ làm.

Không có sai thời điểm để quyên góp! Chuyến thăm để biết thêm thông tin chi tiết.

SWAP Inc và nhóm của nó cam kết cống hiến cho cộng đồng

Hình ảnh lịch sự của NTFB