0 0

SWAP, Inc. - Mẹo chuyên nghiệp: Tùy chọn tầng gieo hạt

MẸO CHUYÊN NGHIỆP SWAP - TÙY CHỌN SÀN SOW

Chris Hiser, SWAP, Inc. Chuyên gia về sản phẩm lợn, đang ở đây để xem xét tất cả các SWAP lựa chọn sàn gieo.

Chris sẽ hướng dẫn bạn qua tất cả các loại sàn đúc và sàn nhựa. Anh ấy cũng sẽ cho bạn thấy sự khác biệt giữa các tùy chọn phẳng và nâng cao và các kiểu kết nối khác nhau, chẳng hạn như lồng vào nhau và chồng chéo.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với SWAP, Inc. hôm nay! Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời chúng cho bạn!