Naš tim

Chris Hiser

Voditelj linije proizvoda - svinje, hortikultura, teret, stoka

Telefon: 972.735.8866
Besplatni: 1.800.288.9748

Pošaljite e-poštu Chrisu Hiseru

Industrije: Svinje, hortikultura, teretni oklop, stočna hrana

Matt Porter

Voditelj proizvoda - perad, jaje

Telefon: 316.677.7145
Besplatni: 1.800.288.9748

Pošaljite e-poštu Mattu Porteru

Industrije: Perad, jaje
Teritorija: SAD i Kanada